در این سایت سعی شده است که انواع پاورپوینت ها و مقالات و کتاب ها ونمونه سوالات عمرانی و معماری و سازه های آبی و خاک و پزشکی جهت استفاده دانشجویان و اساتید وعموم همشهریان قرارگیرد.

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 155
 • بازدید دیروز : 206
 • بازدید کل : 1360482

پیوند ها

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - آشنایی با ساختمان داخلی زمین و زمان در زمین شناسی در 120 اسلاید همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -  آشنایی با ساختمان داخلی زمین و زمان در زمین شناسی در 120 اسلاید همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - آشنایی با ساختمان داخلی زمین و زمان در زمین شناسی در 120 اسلاید همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موار زیر ارایه شده است : 1-  ضرورت آشنايي مهندسان عمران با ساختمان زمين : 2-  جدول ابعاد ،سطح ،حجم و پستی و بلندی های کره ...

40,000 تومان
36,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های دگرگونی در 64 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های دگرگونی در 64 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

در این پروژه  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های دگرگونی در 64 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- تعریف سنگ : 2- چرخه سنگ (The rock cycle) : 3- دیاگرام های چرخه سنگ در طبیعت : 4- سه گروه اصلي سنگ ها : 5- انواع سنگ ها : 6-  ...

40,000 تومان
36,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های آذرین در 103 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های آذرین در 103 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل به طور کامل و جامع

در این پروژه  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های آذرین در 103 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است: 1-  تعریف سنگ : 2-  چرخه سنگ (The rock cycle) : 3-  دیاگرام های چرخه سنگ در طبیعت : 4-  سه گروه اصلي سنگ ها : 5-  انواع ...

45,000 تومان
40,500 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی در 95 اسلاید کاملا قابل ویرایش با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی در 95 اسلاید کاملا قابل ویرایش با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی  - نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی در 95 اسلاید  کاملا قابل ویرایش با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است: 1-  تعریف نقشه : 2-  اقسام نقشه : 3- نقشه های پلانی متری (Planimetric maps) 4-  نقشه های ...

45,000 تومان
40,500 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - زمین لغزش Landslide در 113 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - زمین لغزش Landslide در 113 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر به طور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - زمین لغزش Landslide در 113 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است : 1-  تعریف زمین لغزش Landslide : 2-  عوامل مؤثّر بر حركت سنگ ها : 3-  وجود يك سطح شيب دار: 4-  زمین لغزش ...

50,000 تومان
45,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با شکل و تصاویر و نمودار به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با شکل و تصاویر و نمودار به طور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -  زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با شکل و تصاویر  و  نمودار به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- تعریف زمين لرزه (Earthquake): 2-  تعریف لرزه‌شناسي(Seismology): 3- تعریف لرزه‌نگار (Seismograph): 4-  تعریف ...

50,000 تومان
45,000 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - زمین ساخت ورقه ای Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - زمین ساخت ورقه ای Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

در این پروژه  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -  زمین ساخت ورقه ای  Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است: 1-  تعریف زمین ساخت 2-  اشتقاق قارّه‌ها (Continental Drift) 3-  یا اَبَرقارّه‌ به نام ...

45,000 تومان
40,500 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - درزه ها joints در 30 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر بطور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - درزه ها joints در 30 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر بطور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -  درزه ها  joints در 30 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر بطور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است: 1-  تعریف درزه‌ها (Joints) 2-  اهمّيّت مطالعه درزه‌ها 3-  انواع درزه: 4-  رده‌بندي درزه‌ها ...

35,000 تومان
31,500 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -گسل ها در 74 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -گسل ها در 74 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی  - گسل ها در 74 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است: 1-  تعریف گسل 2-  مشخصات گسل 3-  حركت در امتداد گسل‌ها 4-  زاویه ریک (Rake)یا پیچ(Pitch) 5-  انواع گسل‌ها 6-  گسل عادي(Normal ...

45,000 تومان
40,500 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - چین ها در 73 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - چین ها در 73 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - چین ها در 73 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع  طبق موارد زیر ارایه شده است: 1-  تعریف چین 2-  تعریف لايه (layer) 3-  شیب و امتداد لایه 4-  مشخّصات يك چين 5-  انواع چين 6-  تقسیم بندی ...

35,000 تومان
31,500 تومان

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - ساختمان های زمین شناسی در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با نمودار و شکل و تصاویر بطور کامل و جامع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - ساختمان های زمین شناسی در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با نمودار و شکل و تصاویر بطور کامل و جامع

در این پروژه  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی  - ساختمان های زمین شناسی در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با  نمودار وشکل و تصاویر بطور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است : 1-  دلایل ضرورت آشنايي مهندسين عمران با ساختمان‌هاي ...

35,000 تومان
31,500 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با زمین شناسی و جایگاه آن در مهندسی عمران در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

دانلود پاورپوینت آشنایی با زمین شناسی و جایگاه آن در مهندسی عمران در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

در این پروژه پاورپوینت آشنایی با زمین شناسی و جایگاه آن در مهندسی عمران در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است. 1-  تعریف علم زمین شناسی Geology 2-  سابقه علم زمین شناسی 3-  تقسیمات علم زمین شناسی 4-  زمين‌شناسي ...

40,000 تومان
36,000 تومان

انواع پاورپوینت های عمرانی و ساختمانی و راهسازی و ژئوتکنیک و سازه های آبی پزشکی موجود است.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما